litanya # 11


eh ano kung nasa magkabilang ibayo tayo ng mundo?

ang mahalaga ay kung ano ang itinitibok ng ating mga puso. 😉