litanya # 10


walang matibay na payong

sa nangangalit na panahon..