then and now


Screenshot_2014-05-10-13-43-02

what we look like a few pounds ago..

and now,

FB_IMG_1455114548537

we’re fatter but happier😊

happy monthsarry daddylabs! lamyu!

litanya # 11


eh ano kung nasa magkabilang ibayo tayo ng mundo?

ang mahalaga ay kung ano ang itinitibok ng ating mga puso. 😉